Welkom bij "Buitenzorg Consultancy"


Mijn naam is Carel van de Graaf en ben al bijna 40 jaar werkzaam in de accountancy in diverse functies, laatstelijk als directeur/eigenaar van Van de Graaf Accountants te Alphen aan den Rijn. Daarnaast ben ik in 2016 een eigen advies en consultancybureau gestart onder het motto "Buitenzorg Consultancy, een sprong voorwaarts."

Mijn streven is om het laagdrempelig, simpel en eenvoudig te houden voor u. Ik bekijk graag welke oplossing het beste bij u past, op welke wijze dit kan worden gerealiseerd zodat u er zo snel mogelijk de vruchten van kan plukken. Mijn doel is mensen en bedrijven verder te helpen in hun ontwikkeling. Daarbij kies ik voor een proactieve en servicegerichte aanpak met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Geen ingewikkelde verhalen, maar praktische adviezen en concrete afspraken.

Opleiding

Registeraccountant (NIVRA)

Werkervaring

Van 1977 tot en met 1990 heb ik gewerkt als assistent accountant en later als registeraccountant bij Ernst & Young Accountants te 's-Gravenhage. Vanaf 1991 ben ik als zelfstandig accountant gevestigd in Gouda, vanaf 2004 in Alphen aan den Rijn en sinds van 2016 tot en met 2018 in Zoetermeer.

Werkzaamheden

Ik heb ruim 25 jaar ervaring als accountant van het MKB. En hierin ben ik voor vele ondernemers vertrouwenspersoon, sparringpartner en financieel en fiscaal specialist. Daarnaast heb ik op regelmatige basis cliënten op de hier onder genoemde specialismen geadviseerd.

Specialismen

Fiscale en bedrijfseconomische advisering, waardering van ondernemingen, bedrijfsopvolging, doorlichten van de interne organisatie en het begeleiden van overnames en fusies.

Vakorganisaties

Om te allen tijde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is Buitenzorg Consultancy aangesloten bij de NBA en de  Novak.

Consultancy

De term consultancy omvat een groot palet aan adviesdiensten. Hieronder treft u een overzicht aan van enkele werkzaamheden die Buitenzorg Consultancy u kunnen aanbieden.

Koop en verkoop

Regelmatig adviseer ik ondernemers bij het (ver)kopen van bedrijven. Vanaf het moment van het rijp maken van het bedrijf voor verkoop tot het uitvoeren van een due diligence onderzoek doch ook het zoeken naar de juiste kandidaten en het primair adviseren over de vraag of de overname wel de beste oplossing is of op het juiste moment komt behoren tot de werkzaamheden.

Financiën

Financiën is een belangrijk fundament onder iedere onderneming. Het is de basis voor ingrijpende beslissingen, het informeert u over het rendement van uw activiteiten en geeft u inzicht in uw vermogen. Daarom is betrouwbare (financiële) informatievoorziening van essentieel belang. Buitenzorg Consultancy kan u helpen de juiste informatie op het juiste moment aan te leveren.

Diensten die Buitenzorg Consultancy kan leveren op dit gebied zijn o.a.:

  • Opzetten en verbeteren van een financieel rapportage systeem;
  • Inventariseren van informatiebehoeften;
  • Beoordelen en adviseren over de administratieve organisatie en interne beheersing;
  • Inzicht verstrekken in de ontwikkeling van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit;
  • Opstellen van balans- exploitatie, en liquiditeitsprognoses;
  • Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen.

Herstructurering

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van ondernemingen in het zoeken naar de juiste structuur voor hun bedrijf. Gedurende het bestaan van de onderneming kan het zinvol zijn om de juridische structuur van het bedrijf te wijzigen bijvoorbeeld om risico?s af te schermen, het realiseren van fiscale voordelen of het bedrijf gereed te maken voor een overdracht aan familie of aan een derde.

Reorganisatie

Groei of inkrimping kan een signaal zijn voor aanpassing van de interne organisatie aan gewijzigde omstandigheden. Daarbij dienen passende maatregelen getroffen geworden op het gebied van kostenbeheersing, aanpassing van het personeelsbestand en wijziging van werkprocessen. Bovendien is het contact met financiers in dergelijke situaties van eminent belang. Buitenzorg Consultancy kan u in dergelijke gevallen de helpende hand bieden.

Prognoses

Veelal hebben ondernemers goed ideeën over de toekomst van hun bedrijf maar zijn zij niet in staat dit financieel te ?vertalen.? Het opstellen van goede prognoses is in dergelijke situaties van groot belang om de invloed zichtbaar te maken van toekomstige investeringen en andere beslissingen. Daarbij wordt inzicht verstrekt in het rendement van de onderneming, de te verwachten geldstromen en in de liquiditeit en solvabiliteit van het bedrijf.

Deze prognoses kunnen uitmonden in een financiële blauwdruk voor de toekomst van zowel de onderneming als de ondernemer in priv?. Dit leidt regelmatig tot nieuwe inzichten en tot noodzakelijke aanpassingen zoals in verzekeringen, testamenten etc.

Financieringen

Het zoeken naar een passende financiering voor uw bedrijfsactiviteiten behoort ook tot de diensten van Buitenzorg Consultancy. Dit kan via uw (huis)bankier maar met alternatieve vormen van financiering heeft Buitenzorg Consultancy ook de nodige ervaring.

Accountancy

Jaarrekeningen

Buitenzorg Consultancy kan het samenstellen van de jaarrekening voor uw onderneming verzorgen. De jaarrekening bevat belangrijke informatie voor u als ondernemer, maar bijvoorbeeld ook voor uw bank. Vanzelfsprekend wordt de jaarrekening met u besproken en wordt een duidelijke toelichting op de cijfers verstrekt. Hierdoor weet u precies hoe uw onderneming er financieel voor staat, kunt u het beleid waar nodig bijsturen en kan uw fiscaal optimale positie bepaald worden.

Ook de verplichte publicatie van de jaarrekening van uw besloten vennootschap bij de Kamer van Koophandel kan voor u verzorgd worden.

Verklaringen

Buitenzorg Consultancy kan ook de volgende verklaringen voor u verzorgen:

  • NIWO-verklaringen
  • Subsidieverklaringen
  • Verklaringen inzake de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting

Buitenzorg Consultancy kan deze verklaringen voor u verzorgen, al dan niet in samenwerking met uw administratiekantoor

Fiscaliteiten

Op het gebied van belastingen heeft Buitenzorg Consultancy ruim 25 jaar ervaring in de rol van MKB-accountant. Dus ook hiervoor kunt u bij Buitenzorg Consultancy terecht. Dit kan variëren van simpele aangiften tot complexe fiscale vraagstukken en alles wat daar tussen ligt. Goede relaties met belastingadviseurs en fiscus zijn voor u een garantie om niet voor onverwachte verassingen te komen te staan.

Interim

Ook op het gebied van interim management heeft Buitenzorg Consultancy de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Dit geldt voor de accountancy, zowel in de controle- als in de samenstelpraktijk, maar ook op financieel en bedrijfseconomisch gebied. Dus als u onverhoopt omhoog zit en deadlines naderen voor uw periodieke cijfers of er dient tijdelijk bijgesprongen te worden tijdens een accountantscontrole dan kunt u een beroep op Buitenzorg Consultancy doen.

Overig

Algemene Voorwaarden

Onze 'Algemene Voorwaarden' kunt u hier vinden.

Privacyverklaring

Onze 'Privacyverklaring' kunt u hier vinden.

Contact

U kunt mij bereiken door mij een e-mail te sturen of te bellen.
carel@buitenzorgconsultancy.nl
06 55 37 84 79

Kamer van Koophandel nummer: KvK 65500725
BTW-nummer: NL8561.37.856.B01

LinkedIn - Carel van de Graaf

Mijn adres is:
Buitenzorg Consultancy B.V.
t.a.v. Carel van de Graaf RA
Wilhelminalaan 3A
2405 EB Alphen a/d Rijn.